Tether

Kryptovalutan Tether (USDT) är en så kallad stablecoin vilket innebär att dess värde följer en underliggande tillgång. I fallet med Tether är det underliggande instrumentet priset på en amerikansk dollar (USD).

Kryptovalutan Tether speglar värdet av USD.
Tether (USDT) är en kryptovaluta som speglar dollarvärdet (USD) och används ofta som pair vid trading av andra kryptovalutor som till exempel Bitcoin eller Ethereum.

Bakom Tether finns företaget med samma namn, Tether, med bas i Hong Kong. Det Tether gör är att de håller en dollarreserv i balansräkningen motsvarande antalet Tether-coins som för tillfället cirkulerar på blockkedjan för Tether. Denna allokering av USD innebär att kryptovalutan Tether är helt backad finansiellt.

Tether – skicka dollar (USD) utan tredje part

Syftet med Tether är att erbjuda en möjlighet att föra över värde motsvarande aktuellt dollarvärde utan inblandning från en tredje part som till exempel en bank eller annat finansiellt institut.

Tradea kryptovalutor med Tether (USDT) som valutapar

Tether kan köpas på de flesta marknadsplatser och börser för kryptovalutor och är också en vanlig så kallad pair, eller på svenska valutapar, för köp och handel med andra kryptovalutor så som Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano, Polygon MATIC och Dogecoin. Det innebär att du genom att växla fiatvaluta (primärt EUR, USD) till Tether (USDT) sedan kan handla och tradea valfria kryptovalutor som använder Tether som pair (valutapar) i sin handel. Vill du tradea exempelvis Bitcoin så kan du göra det genom att först växla fiatvaluta till Tether och sedan leta efter en marknad som heter BTC/USDT vilket innebär att du kan tradea Bitcoin med Tether som valutapar.